Upis u PU ``Bubica``

Upis 2022/2023.

Upis u PU „Bubica“ moguć je u toku cele godine, do popunjavanja grupa. Vrtić se nalazi u sistemu subvencija grada, a upis je moguć i van sistema subvencija, u celodnevnom ili poludnevnom programu naše ustanove.

PRILIKOM UPISA NOVI POLAZNICI OSTVARUJU PRAVO NA POPUST
ZA PRVI MESEC U IZNOSU OD 50% OD MESEČNE CENE.

Dokumentacija potrebna za upis za sistem subvencija:

 • Odbijenica iz državne predškolske ustanove – original,
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete,
 • Uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva,
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
 • Fotokopija kartice tekućeg računa podnosioca zahteva na koji će biti uplaćivana
 • refundacija.
 • Ostala dokumentacija se popunjava u samom objektu.
 • Pre samog upisa neophodno je dostaviti i popunjen zdravstveni list deteta (koji se dobija u ustanovi) sa potvrdom da je dete zdravo za kolektiv, koje popunjava izabrani lekar.

 

Prilikom upisa bez subvencija grada od dokumentacije su vam potrebni samo:

 • Zdravstveni list deteta
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete
 • Upitnik i prijava za upis koji se popunjavaju u samoj ustanovi.
Više o nama…