Vrtićke aktivnosti i područja rada

Predškolska ustanova Bubica, Zvezdara

Neki od prioritetnih ciljeva u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada su:

 • Razvijanje ljubavi prema prirodi;
 • Istarživački duh i sticanje praktičnih znanja;
 • Razvoj dečije radoznalosti za pojave koje ga neposredno okružuju;
 • Podsticanje samostalnosti, sticanje radnih navika, uspostavljanje i negovanje kulturno-higijenskih navika;
 • Podsticanje ljubavi prema likovnim i muzičkim aktivnostima, uz maštovito korišćenje materijala, kao i sredstava iz neposrtednog okruženja;
 • Razvijanje mašte, govornog stvaralaštva i ljubavi prema pisanoj reči;
 • Podsticanje intelektualnog razvoja kroz zanimljive igre i aktivnosti;
 • Realizacija obaveznog Pripremno predškolskog programa tokom koje se deca obrazuju i pripremaju u godini pred polazak u školu.

U okviru ustanove realizuju se i posebni, dodatni programi:

 • škola engleskog jezika 
 • školica sporta
 • školica baleta
 • indivudualni rad dece sa logopedom.
  ———————————————–

PODRUČJA RADA

U PU „Bubica“ postoji samo okvirni plan i program rada, jer naš sistem rada prati interesovanja dece, pa je u skladu sa tim prilagodljiv trenutnim interesovanjima dece, koja su najviše usmerena ka prirodi, istraživanju i ekologiji, pa se može reći da je „Bubica“ pravi ekološki vrtić.

———————————————–

Više o nama…

U okviru ustanove realizuju se i posebni, dodatni programi:

škola engleskog jezika

školica sporta

školica baleta

individualni rad dece sa logopedom.

———————————————–

PODRUČJA RADA

U PU „Bubica“ postoji samo okvirni plan i program rada, jer naš sistem rada prati interesovanja dece, pa je u skladu sa tim prilagodljiv trenutnim interesovanjima dece, koja su najviše usmerena ka prirodi, istraživanju i ekologiji, pa se može reći da je „Bubica“ pravi ekološki vrtić.

———————————————–

Više o nama…

U okviru ustanove realizuju se i posebni, dodatni programi:

škola engleskog jezika
školica sporta
školica baleta
individualni rad dece sa logopedom.
———————————————–