Saradnja sa roditeljima

Svakodnevna i vrlo produktivna saradnja sa roditeljima je neophodna za pravilno vaspitanje i obrazovanje dece, a sve u cilju da se dete oseti voljeno, sposobno i zaštićeno i da se kod njega razviju kreativnost, komunikativnost i samopouzdanje.

Jednom nedeljno organizuje se Dan otvorenih vrata, na kome se analiziraju aktuelni događaji u vrtiću, planiraju različite posete i izleti. Dan otvorenih vrata je, međutim, prvenstveno namenjen roditeljima, kojima je potrebna pedagoška i psihološka podrška da lakše prevaziđu razvojne krize u odrastanju njihove dece.  

bubice