kontakt i lokacija

Predškolska ustanova ”Bubica”
Ul.Mehmeda Sokolovića 18,
11000 Beograd,
tel. 011/2405-266


Kontakt osoba
dipl.pedagog Marijana Sarjanović
mob. tel. 064/225-18-74
bubicav@gmail.com